اصل بخریدخوشبختانه قیمت فلش مموری یکی از مواردی است که به راحتی درتشخیص یک فلش مموری اصل به ماکمک می کند ، یک حافظه فلش سریع ، گران قیمت است و یکحافظه فلش معمولی قیمت پایینتری دارد .

ظرفیت نیز روی قیمت تأثیر گذار است و با اندکی جست و جو در قیمتها به خوبی این مسأله قابل درک است .

پس هیچگاه به دستفروشی که در حال فروش یک فلش مموری 64 گیگابایتی به قیمت یک حافظه16 گیگابایتی است اعتماد نکنید . حافظه این فلش مموری هادارای ظرفیت بین 2 تا4 گیگابایت است که با دستکاری نرم افزاری ظرفیت بالاتری رانشان می دهد  .

 

سوالدارید؟

 

با شمارهتلفن 32340464 (071) – تماس بگیرید.