تحویل سریع


تحویل سفارش برای کاربران شیرازی حدود 1 ساعت پس از تسویه و برای شهرستان های
اطراف حدود 1 روز پس از تسویه کامل میباشد.
ارسال به شهر های دیگر با توجه به مسافت و نوع پست حدود 2 الی 3 روز پس از تسویه کامل صورت میپذرد.
 

سوال دارید؟

 

با شماره تلفن 32340464 (071) – تماس بگیرید.